بخش پنجم:نوع نگرش ،نگرش پدید می آوردکوچک ترین نوع نگرشی که در ذهن شما بوجود بیاید،چه مثبت،چه منفی در مجموعه ی شما هم بوجود خواهد آمد.مثلا ، اگر داشتن یک سازمان 2000 نفری بعد از یک سال را در ذهن خود داشته باشید ،مطمئنا زیر مجموعه ی شما هم ، چنین نگرشی پیدا خواهند کرد.درواقع نگرش شما کیفیت سازمانتان را نشان می دهد. به طور مثال توقع نداشته باشید از یک کارت ملی ،کپی شناسنامه چاپ شود.طرز تفکر شما در رابطه با کاری که شروع کرده اید ، ناخود آگاه در رفتار شما تغییراتی بوجود می آورد و در سازمانتان تکثیر می شود.


تیم شیرهای ایرانی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها